Research Project

 

Project Name

Project Coordinator

Starting

Expiration Supporting
Sperm Füzyon Geni HAPLESS 2 (HAP2)’nin Domates ve Patlıcan’da Genetik Erkek Kısırlığı Oluşturma Amacıyla CRISPR/Cas9 ile Mutasyonu

Prof. Dr. Nedim MUTLU

2023

-

TÜBİTAK

Pfs25 ve Pfs230 Aşı Adaylarının Deglikosile Edilmiş Formlarının
Mühendisliği, Üretimi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

2023

-

TÜBİTAK

Domatesin Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Soğuk Stresinin Gen Ekspresyonu Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Etkileri

Doç.Dr. HATİCE İKTEN

Nisan 2022

Devam ediyor

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Apis mellifera anatoliaca Bal Arısında CRISPR-Cas9 Kullanılarak Jüvenil Hormon Asit O-metiltransferaz (JHAMT) Nakavt Mutantların Üretilmesi ve Varroa destructor Üzerine Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. KEMAL KARABAĞ

Temmuz 2022

Temmuz 2023

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bal Arısı Mikroflorasından İzole Edilen Aktinobakterilerin Varroa destructora Karşı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. KEMAL KARABAĞ

Ocak 2022

Devam ediyor

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yeni nesil genom düzenleme yöntemi CRISPR-Cas9 ile ALS geni temelli IMI ve SU herbisitlerine dayanıklı sanayilik domates hatlarının geliştirilmesi

Prof. Dr. Nedim MUTLU

Şubat 2022

Şubat 2024

TÜBİTAK-TEYDEB

Domateste Gen Düzenleme Teknolojisi (CRISPR) Kullanılarak Canavar Otu (Orobanche spp., Phelipanche spp.)'na Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi

Prof. Dr. Nedim MUTLU

Mart 2022

Mart 2024

TAGEM

Sakarya ili iklim koşullarında yetiştirilen bazı kenevir tür ve çeşitlerinde CBD düzeyleri ve işlenebilirlik durumlarının araştırılması

Prof. Dr. MEHMET FATİH CENGİZ

Ekim 2021

Ekim 2022

Belediye

Organik ve İnorganik Gübrelemenin Domateste Solanum lycopersicum Kalite Verim İçerik ve Gen Ekspresyon Seviyesine Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. HATİCE İKTEN

Mayıs 2021

Devam ediyor

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İspenç Irkı Tavuk Popülasyonlarının Mitogenom Dizi Analizine Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Doç. Dr. DEMİR ÖZDEMİR

Mart 2021

Şubat 2022

TÜBİTAK

Oldukça patojenik SARS-CoV-2 koronavirüsüne karşı aşı adayı olarak spike proteinlerinin farklı varyantlarının mühendisliği, üretimi, karakterizasyonu ve klinik öncesi değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

Aralık 2020

Aralık 2021

TUSEB

Türkiyedeki Sultan Irkı Tavuk Popülasyonlarının mtDNA Dizi Analizine Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Doç. Dr. DEMİR ÖZDEMİR

Temmuz 2020

Nisan 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Chlamydomonas reinhardtii Arilsülfataz Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin SemiKantitatif PCR ve qPCR Yöntemleri ile Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Temmuz 2020

Aralık 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Chlamydomonas Reinhardtii’de Bazı Fosfataz ve Fitaz Proteinlerini Kodlayan Genlerin Fosfat Eksikliği Altındaki Ekspresyon Düzeylerinin RT-PCR ile Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Haziran 2020

Ekim 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Batı Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Yabani ve Kültür Enginarlarında Cynara scolymus L Moleküler Karakterizasyon

Doç. Dr. HATİCE İKTEN

Haziran 2020

Haziran 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Boğmaca hastalığına karşı hücresiz aşı bileşeni olarak kullanılabilecek olan Bordetella pertusis Fim2 proteininin Pichia pastoris'te rekombinant olarak üretilmesi

Doç. Dr. AYSUN ÖZÇELİK

Şubat 2020

Ekim 2022

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Pankreatik Genlerin CRISPR Yöntemi ile Aktivasyonu Esnasında Farklı dCas9-Aktivatör Komplekslerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. MEHMET FATİH CENGİZ

Ocak 2020

Ocak 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bazı Kenevir Genotiplerinde Kanabidiol (Cbd) Aktif Madde Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ekstraksiyonu

Prof. Dr. MEHMET FATİH CENGİZ

Haziran 2020

Aralık 2021

TÜBİTAK Projesi

Tarihsel kavuzlu buğday (Siyez ve Gernik) hatlarındaki fenolik asitlerin insan melanoma kanserojenik hücrelerinde (SK-MEL-30) antikanserojenik etkilerinin belirlenmesi

Prof. Dr. MEHMET FATİH CENGİZ

Eylül 2019

Aralık 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Soğuk stresine maruz bırakılmış bazı yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L) çeşitlerinde organik asit düzeylerinin değişimi

Prof. Dr. MEHMET FATİH CENGİZ

Haziran 2019

Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Antalya Habitatında Bulunan Bombus terrestris dalmatinus Arılarında Sıcak Şok Proteinleri (Hsp60, Hsp70 ve Hsp90) Bakımından Genetik Potansiyelinin Araştırılması

Prof. Dr. KEMAL KARABAĞ

Şubat 2019

Ağustos 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bazı Bal Arısı Irklarında Tımar Davranışı ile ilgili Aday Genlerin

RT-PCR Yöntemiyle Kantitasyonu

Prof. Dr. KEMAL KARABAĞ

Ocak 2019

Eylül 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Türkiye’de Bulunan Bazı Arı (Apis mellifera L.) Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi

Prof. Dr. KEMAL KARABAĞ

Ocak 2019

Devam Ediyor

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Endüstriyel Ölçekte Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Üretimi İçin Biyoreaktör Koşullarının Optimizasyonu

Doç.Dr. AYSUN ÖZÇELİK

Kasım 2019

Kasım 2020

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Yeşil Alg Chlamydomonas reinhardtiide SEC23B İnsersiyonel Mutantlarının Genetik Bağlantı ve Fenotipik Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Ağustos 2019

Eylül 2020

TÜBİTAK

Chlamydomonas reinhardtiide COPII Vezikül Altbirimi SEC24A İnsersiyonel Mutantlarının Genetik Linkaj ve Fenotipik Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Ağustos 2019

Eylül 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Chlamydomonas reinhardtiide SEC24B İnsersiyonel Mutantlarının Genetik Bağlantı ve Fenotipik Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Ağustos 2019

Eylül 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yerli İspenç Tavuğunda Genetik Polimorfizmin SSR Markerler ile Belirlenmesi

Doç. Dr. DEMİR ÖZDEMİR

Mayıs 2019

Ağustos 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kendileme Yoluyla Elde Edilmiş Hıyar Hatlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Doç. Dr. HATİCE İKTEN

Mayıs 2019

Haziran 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kuduza Karşı Bir Aşı Adayı Olarak Bitkilerde Üretilmiş G Proteini Varyantlarının Mühendisligi, Üretimi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

Nisan 2019

Nisan 2022

TÜBİTAK

Sırık domateslerde gen düzenleme yöntemiyle old-gold crimson mutasyonu oluşturulması

Prof. Dr. Nedim MUTLU

Ağustos 2018

Temmuz 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Afyonkarahisar Yöresi Ticari Yumurtacı Tavuk İşletmelerinde ALV Hastalığının ve Tümör Baskılayıcı Gen Metilasyonlarıyla İlişkisinin Araştırılması

Prof. Dr. KEMAL KARABAĞ

Temmuz 2018

Mart 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Embriyo Kurtarma Yardımıyla Kışlık Sentetik Tetraploid Arpa Hordeum vulgare L x Siyez Triticum monococum L Melezlerinin Elde Edilmesi

Doç. Dr. ESİN ARI

Mayıs 2018

Haziran 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Chlamydomonas reinhardtii'de SEC23A Geninin CRISPR-Cas9 ile Mutasyona Uğratılması

Dr. Öğr. Üyesi MÜNEVVER AKSOY

Aralık 2018

Mart 2022

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Mersin Myrtus communis L Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Doç. Dr. HATİCE İKTEN

Aralık 2018

Haziran 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Genetic changes in growth curve parameters in Japanese quail lines divergently selected for body weight

Prof. Dr. KEMAL KARABAĞ

Nisan 2018

Mart 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Şarbona Karşı Aşı Adayı Olarak Kullanılabilir Koruyucu Antijen (PA)'nın Bitkide Üretilmiş Deglikosile Formunun Üretimi, Karakterizasyonu ve Klinik Öncesi Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

Aralık 2015

Ağustos 2021

TÜBİTAK

Nicotiana Benthamiana Bitkisinde Aktif İnsan Faktör Ix Rekombinant Proteini Üretimi

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

 Nisan 2015

Nisan 2018

TÜBİTAK

Yeşil Mikro Alg Chlamydomonas Reinhardtii de CO2 Fiksasyon Metabolizmasının Denetiminin Biyokütle ve Biyoyakıt Üretimini Arttırmak için Değiştirilmesi

Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV

Ekim 2015

 
Eklenme tarihi :8.06.2023 16:32:08
Son güncelleme : 8.06.2023 17:22:47