Farabi Değişim Programı

 

Farabi Değişim Programı’ YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve Farabi Değişim Protokolü imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl YÖK tarafından belirlenen tarihlerde (Genellikle Mart ayı içerisinde) ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alarak değişime fırsat veya hak tanıyan bir süreçtir.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere sadece Güz Dönemi için YÖK tarafından karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.

Farabi (870-950) Kimdir?

Farabi, Türkistan’ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınmaktadır.

Farabi Değişim Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü: 
Ögr.Gör Emel KAHRAMAN
Tel: 0242 310 1641
e-posta : farabi@akdeniz.edu.tr

Eklenme tarihi :4.07.2022 14:44:50
Son güncelleme : 4.07.2022 15:19:01