Vizyonumuz ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli, yüksek verimli, dirençli ve ekonomik üretim materyallerini, ileri teknik ve teknolojik yöntemler kullanarak araştırmak, geliştirmek, üretmek ve elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi hem yayım organları hem de bölümümüzden mezun olacak Ziraat Mühendisleri aracılığıyla üreticinin hizmetine sunmaktır. Tarımı ileri ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ederek tarımsal alandaki son teknolojileri ülkemize kazandırmak, yüksek donanımlı laboratuarlarda yaygın uygulamalı eğitim vererek biyoteknolojik bilgi, beceri ve deneyim ile donatılmış insan kaynaklarını yetiştirmektir. Böylece, ihtiyaç duyulan zamanda ve yeterli miktarda tarımsal üretimi sağlayarak ithalat girdilerini azaltmak ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Biyoteknolojik yöntemler kullanarak, ülkemiz tarımında var olan problemlere çözümler üreten, en yeni teknik ve teknolojileri kullanabilen, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici öğrenciler yetiştiren, yabancı öğrenci ve bilim adamları tarafından tercih edilen, geliştirerek sürdürdüğü iş birlikleri ve değişime olan bağlılığı ile uluslararası projeler yürütebilen, üreteceği bilgi, teknoloji ve üretim materyalleriyle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren, böylece ülkemizin gelişmesine katkı verebilen örnek bir bölüm olmaktır.

AMAÇ

Tarımsal Biyoteknoloi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve üretim materyallerini üretmek ve bu alanda yüksek donanımlı öğrenciler ve elemanlar yetiştirmektir.

HEDEF

1. Gerekli teknoloji ve bilgi transferini gerçekleştirip alt yapı olanaklarını geliştirmek,

2. Moleküler biyoteknoloji ve konvansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak üstün nitelikli bitki ve hayvan çeşitlerini geliştirmek,

3. Modern bitki ve hayvan yetiştirme tekniklerini geliştirmek, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı genotipler geliştirmek,

4. Ekolojik dengeyi bozmayacak çevreci üretim metotları geliştirmeye çalışmak,

5. Yerli ve yabancı üreticilerin ihtiyaç duyduğu damızlık bitki ve hayvan populasyonlarının geliştirilmesini sağlamak,

6. Yerli genetik kaynakları tespit etmek ve bu kaynakların kültüre alınmasını sağlamak,

7. Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten ve geliştirebilen araştırmacılar yetiştirmek,

8. Tarım piyasasının ihtiyaç duyduğu modern bilgi ve deneyime sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,

9. İlimizin tarımsal potansiyelini de göz önüne alarak biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına verebileceği maksimum katkıyı sağlamak amacıyla gerekli araştırma ve eğitim alt yapısını oluşturarak ülkemizin özellikle sebze ıslahı ve tohum üretimine ivme kazandırmaktır.

Eklenme tarihi :4.07.2022 11:00:23
Son güncelleme : 4.07.2022 11:00:23