Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yıl

Yüksek Lisans/Doktora

Lisansüstü Öğrenci

Tez Konusu

Danışman

Devam ediyor.

Doktora

Mustafa Hamza Mawlood El-Bayati

Süperkritik akışkan karbondioksit ekstraksiyonu ile elde edilen bazı bitkisel özütlerin biyojen amin oluşumu üzerine etkilerin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

Devam ediyor 

Doktora

Emine TOPARSLAN

Yerli Gerze Hacıkadı Tavuk Irkında Et Verimi ve Kalitesi Üzerine Etki Eden Genlerin RNA Düzeyinde Araştırılması

Doç.Dr. Demir ÖZDEMİR

Devam ediyor.

Doktora

Alparslan KARABENİZ

CRISPR/Cas9 Genom Modifikasyonu Sistemi Kullanılarak Haploidi İndükleyici Domates Hatlarının Islahı

Prof. Dr. Nedim MUTLU

Devam ediyor.

Doktora

Ümit BABACAN

Ülkemiz tarihi buğday çeşitlerinden olan Siyez ve Gernik’ten izole edilen ferülik asidin fonksiyonel gıda bileşeni olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

Devam ediyor.

Yüksek Lisans

Büşra AYAZ

Farklı rakımlardan toplanılan toprak örneklerinde Streptomyces avermitilis izolasyonu ve avermectin üretme potansiyellerinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

Devam ediyor.

Doktora

Serkan AYDIN

Domatesin Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Soğuk Stresinin Gen Ekspresyonu, Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Etkileri

Doç. Dr. Hatice İKTEN

Devam ediyor.

Doktora

Sude Tuncer KEŞCİ

Kenevir bitkisinden elde edilen kannabidiol içerikli özütün doğal bileşikler ile enkapsülasyonu ve biyolojik etkinlik çalışmaları

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

Devam ediyor.

Doktora

Büşra YİRMİBEŞ

Organik ve İnorganik Gübrelemenin Domateste (Solanum lycopersicum) Kalite, Verim, İçerik ve Gen Ekspresyon Seviyesine Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Hatice İKTEN

Devam ediyor.

Yüksek Lisans

Özlem BABACAN

Purification of plant produced G protein of rabies at the 1kg biomass scale

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

Devam ediyor

Doktora

Mustafa ERSAL

Bal Arısı Mikroflorasından İzole Edilen Aktinobakterilerin Varroa destructora Karşı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

Devam ediyor

Doktora

Leyla BENER

Denizli ve Gerze Tavuk Irklarında TLR3, TLR4, TLR5 ve TLR15 Reseptörlerinin in vivo ve in vitro Şartlarda Genetik Polimorfizminin Araştırılması

Doç.Dr. Demir ÖZDEMİR

2023

Doktora

Merve ILGIN

Deglikozile Kolicin M ve K formlarının bitkide in vivo üretimi, saflaştırılması, karakterizasyonu ve doğal katkı maddesi olarak kullanım olanakları

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2023

Yüksek Lisans

Enes GÜLMEZ

Cannabis sativa bitkisinde yüksek kannabidiol (CBD) içeren hibrit potansiyelinin değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

2023

Doktora

Fadime DEMİREL

Piruvat-ortophosphate dikinase genlerini değiştirerek biyodizel üretimi için mikroalglerde biyokütle ve lipit arttırma strajelerinin geliştirilmesi

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2023

Doktora

Emel TÜTEN SEVİM

CRISPR/Cas9 Kullanılarak Sığır Preimplantasyon Embriyolarının Trofektoderm Farklılaşmasında CDX2 Rolünün Araştırılması

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

2023

Doktora

Berkant İsmail YILDIZ

Apis mellifera anatoliaca Bal Arısında CRISPR-Cas9 Kullanılarak Jüvenil Hormon Asit O-metiltransferaz (JHAMT) Nakavt Mutantların Üretilmesi ve Varroa destructor Üzerine Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

2022

Yüksek Lisans

Esmanur MEYDAN

Ferulik asit içeren niozomların insan fibroblast hücrelerinde ultraviyole ve fotoyaşlanma koruyucu etkilerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

2022

Yüksek Lisans

Berfin ÜLGEN

Nicotiana Benthamiana Bitkisinde Sumo-G Füzyon Proteininin (Small Ubiquitin-Like Modifier Domain Ve Rabies Glycoprotein (G) ) Mühendisliği ve Ekspresyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2022

Yüksek Lisans

Ramazan Talha PALAZ

SARS-CoV-2 Spike Proteininin Reseptör Bağlanma Bölgesinin (Rbd), Fc Bölge ile Birleştirilmiş Formunun Nicotiana benthamiana Bitkisinde Mühendisliği ve Üretimi

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2021

Yüksek Lisans

Seval ŞENÇOPUR

Batı Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen yabani ve kültür enginarlarında (Cynara scolymus L.) moleküler karakterizasyon

Doç. Dr. Hatice İKTEN

2021

Yüksek Lisans

Mariem BOUALİ

Kenevirde Bulunan Majör Kannabinoidlerin Tanımlanmasına Yönelik HPLC Yöntem Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

2021

Yüksek Lisans

Yasemin ÖZ

Hıyarda (Cucumis sativus L.) Elongation Factor eIF (iso) 4E Geninin Transformasyonu ve Bitki Rejenerasyonu

Doç. Dr. Esin ARI

2021

Yüksek Lisans

Fatma AKÇAKALE

Pankreatik beta hücresi genlerinin sentetik mRNA'larının polisistronik olarak dizaynı, in vitro sentezi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

2021

Yüksek Lisans

Kemal ESKİOĞLU

Türkiye’deki Sultan Irkı Tavuk Popülasyonlarının MtDNA Dizi Analizine Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Doç.Dr. Demir ÖZDEMİR

2021

Yüksek Lisans

Mamoudou ZONON

HIYAR (Cucumis Sativus L.) Genotiplerinin Önemli Hastalıklara Dayanıklılık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Double Haploid Tekniğin Optimizasyonu

Doç. Dr Hatice İKTEN

2021

Doktora

Nilüfer GÜN

Production and characterization of heptamerized form of PA83 of Bacillus anthracis in Nicotiana benthamiana plants as vaccine candidate against anthrax

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2021

Yüksek Lisans

İrem GÜRBÜZASLAN

Endo H ile deglikozile edilmiş PA83 ve PA83 antijenlerinin farklı varyantlarının anti-PA83 monoklonal antikorları ile bağlanma afinite çalışmaları

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2020

Yüksek Lisans

Adem KABA

Pankreatik genlerin CRISPR yöntemi ile aktivasyonu esnasında farklı dCas9-aktivatör komplekslerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ

2020

Yüksek Lisans

Melike DEMİR

Endemik Ricotia carnosula Boiss. & Heldr. (Brassicaceae)’da In Vitro Rejenerasyon ve Sentetik Tohum Üretimi

Doç. Dr. Esin ARI

2020

Yüksek Lisans

Esmıra MIRZALIYEVA

Farklı bitki ekspresyon vektörleri tarafından üretilen deglikosile edilmiş PA83 antijeninin ekspresyon seviyelerinin karşılaştırılması

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2020

Yüksek Lisans

Deniz SAY

Nicotiana benthamiana bitkisinde ın vivo endo H ile deglikozile edilmiş PA83'ün diğer PA83 formları ile karşılıklı stabilite çalışmaları

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2020

Yüksek Lisans

Damla YÜKSEL

Engineering, production, and characterization of glycosylated and in vivo deglycosylated forms of anti-PA83 in Nicotiana benthamiana

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2020

Yüksek Lisans

Soner AKBURU

N. benthamiana bitkisinin kurutulmuş yapraklarında Bacillus anthracis'in koruyucu antijeni'nin (PA83) deglikosile edilmiş ve mutant formunun stabilite ve fonksiyon aktivite değerlendirilmesi

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2019

Yüksek Lisans

İbrahim TUNCER

Kendileme Yoluyla Elde Edilmiş Hıyar Hatlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Doç. Dr. Hatice İKTEN

2019

Yüksek Lisans

Gamze BADAKUL

CRISPR/dCas9 ile pankreatik transkripsiyon faktörü Pdx1 geninin aktivasyon bölgelerinin belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI

2019

Yüksek Lisans

Hilal BEDİR

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert’de Somatik Embriyogenesis İçin Embriyojenik Kallus Elde Etme Çalışmaları

Doç. Dr. Esin ARI

2019

Yüksek Lisans

Gülsün Elif VURAL

Patlıcanda (Solanum melongena L.) Haploid Bitki Elde Etme Amacıyla Anter ve Shed-Mikrospor Kültürlerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Esin ARI

2019

Yüksek Lisans

Rabia AKÇORA

N. benthamiana'da üretilmiş insan fix'nın hafif ve ağır zincirlerinin tasarlanması, üretimi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2019

Yüksek Lisans

Berkant İsmail YILDIZ

Bazı Bal Arısı Irklarında Tımar Davranışı ile İlgili Aday Genlerin RT-PCR Yöntemiyle Kantitasyonu

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

2018

Yüksek Lisans

Betül TÜZÜN

Akdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen Bazı Mersin Myrtus communis L Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Doç. Dr. Hatice İKTEN

2018

Yüksek Lisans

Yeliz YILMAZ

İncirde (Ficus carica L.) erkek ve dişi genotipler arasındaki genetik çeşitliliğin belirlenmesi ve erkek/dişi bireylere özgü moleküler markır geliştirme

Doç. Dr. Hatice İKTEN

2018

Yüksek Lisans

Alparslan KARABENİZ

Farklı ploidi seviyesine sahip bermuda çimi (Cynodon dactylon L. Pers.) genotiplerinde kendileme ve yabancı döllenme oranlarının moleküler markırlarla belirlenmesi

Prof. Dr. Nedim MUTLU

2018

Yüksek Lisans

Begüm EVCİ

Türkiye Ticari Tavuk Hatlarındaki Genetik Çeşitliliğin Marek Hastalığı ile Alakalı Olan LEI0258 Mikrosatelit Lokusu Kullanılarak Belirlenmesi

Doç. Dr. Hasan MEYDAN

2018

Yüksek Lisans

Pelin ÜNAL

MYOD transaktivatör bölgesinin beta hücresi oluşumu üzerine etkilerinin araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI

2018

Yüksek Lisans

Kader ÇİÇEK

N. benthamiana'da P. falciparum Pfs48/45 R0.10C varyantlarının tasarlanması, üretimi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2018

Yüksek Lisans

Taha TANGUT

Isolation, cloning, characterization and heterologous expression in Escherichia coli of Chlamydomonas reinhardtii pyruvate orthophosphate(Pi) Dikinase (PPDK) 1 gene

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2018

Yüksek Lisans

Burcu GÜLEÇ

Expression, production and characterization of plant produced deglycosylated Pfs48/45 variants

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2018

Yüksek Lisans

 Ayşe ALEMLİ

Hijyenik Davranış Bakımından Islah Edilmiş Muğla Bal Arısında Bazı Patojen Virüslerin RTPCR ile Tespiti ve Varroa Yükü ile İlişkilerin Belirlenmesi

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

2017

Yüksek Lisans

Mehmet YILDIZ

Önemli pankreatik transkripsiyon faktörlerinin sentetik mRNA'larının dizaynı, in vitro üretimi ve beta hücresi farklılaşmasındaki rollerinin incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI

2017

Yüksek Lisans

Rıfat ÜNGÖR

Şarbon aşı adayı olarak PA83'ün yeni mutant formunun N. benthamiana bitkisinde tasarlanması, ekspsresyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2017

Yüksek Lisans

Ilaha MUSAYEVA

N. benthamiana bitkisinde aktif insan faktör IX rekombinant proteininin varyantlarının klonlanması, ekspresyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2017

Yüksek Lisans

Nicat CEBRAİLOĞLU

Chlamydomonas reinhardtii fosfoenolpirüvat karboksikinaz 1 geninin A ve B kesim varyantlarının izolasyonu, karakterizasyonu ve Escherichia coli'de heterolog ekspresyonu

Prof. Dr. Tarlan MAMEDOV

2017

Yüksek Lisans

 Şadiye TAŞBAŞ

Antalya Yöresi Bombus Terrestris Arısında MtDNA Bakımından Genetik Çeşitliliğin ve Filogenetik İlişkilerin Araştırılması

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ

2016

Yüksek Lisans

Selcen YILDIRIM DOĞAN

Süs Biberi Shed-Mikrospor Kültürlerinde Çalkalayıcı Kullanımının Embriyo Verimi Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Esin ARI

2016

Yüksek Lisans

Selcan Sevinç SOLAK

Biberde Domates Lekeli Solgunluk Virüsüne (TSWV) Dayanıklılık Lokusunun SCAR İşaretleyicisine Çevrilmesi

Doç. Dr. Hatice İKTEN

 

Eklenme tarihi :11.10.2022 17:15:29
Son güncelleme : 28.07.2023 17:05:19